CareeriaPlus Oy:n ja Posintran kartoitusyhteistyöllä jalostetaan yritysten osaamista

CareeriaPlus ja Posintra auttavat yhdessä Yrityspooli-hankkeella porvoolaisyrityksiä laajentamaan palvelutarjontaansa ja selviämään koronaviruspandemian aiheuttamasta taloustilanteesta.

Posintran vetämän hankkeen rahoitus tulee Uudenmaan liiton kriisirahoituksesta. Posintran yhteistyökumppaniksi hankkeeseen valikoitui kilpailutuksen kautta CareeriaPlus, jonka osaamiskartoitustyökalun avulla kartoitetaan sekä yritysten osaamista että lisäosaamisen tarvetta. CareeriaPlus selvittää yritykseltä ja sen työntekijöiltä löytyvän osaamisen – myös harrastusten ja aiemman työhistorian kartuttaman osaamisen. Tämän jälkeen yrityksiä on autettu tuotteistamaan osaamistaan niin, että niille syntyy uusia, laskutusta tuovia tuotteita. Hankkeessa on mukana kymmenkunta yritystä, joille toiminta on Yrityspooli-hankkeen mahdollistamana maksutonta. Koronan yrittäjille aiheuttamien haasteiden vuoksi keväällä käyntiin polkaistu hanke jatkuu lokakuun 2020 loppuun, ja hankkeessa luotua palvelumallia on toiveissa pystyä tulevaisuudessa hyödyntämään ja jatkokehittämään.

CareeriaPlus Oy:n johtaja Eija Lenkkeri ja Yrityspooli-hankkeen projektipäällikkö Minna Kajaste Posintralta kiittävät hankkeella saatuja tuloksia.
– Olemme räätälöineet osaamiskartoitustyökalun juuri niiden yritysten tarpeeseen, joita korona on koetellut liiketaloudellisesti. Saan Posintralta tiedot mihin yrityksiin olen yhteydessä ja lähetän heille linkit yritysten ja niiden henkilöstön itsearviointiin osaamisestaan. Osaamiskartoitustyökalulla saadaan esille yritystoimintaa hyödyttävä koulutus, työkokemus sekä esimerkiksi harrastus- ja järjestötoiminnassa karttunut osaaminen. Vastaanotto yritysten keskuudessa on ollut oikein hyvä, ja olemmekin löytäneet hyviä työkaluja palvelumuotoilun kautta laajentaa yritysten tarjontaa liiketoiminnan lisäämiseksi, johtaja Eija Lenkkeri CareeriaPlussasta kertoo osaamiskartoitustyökalun hyödyistä. 
– Uudenmaan liiton rahoittaman Yrityspooli-hankkeen tarkoituksena on ollut pöyhiä yrityksistä laajasti kaikkea sitä osaamista mitä niistä löytyy ja etsiä sitä kautta uusia tuote- ja palveluideoita, joilla saada uutta tulovirtaa. Yrityksissä on koettu hyvin hyödylliseksi kartoitustulosten läpikäynti ja suunnan etsiminen ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, vaikkei tuloksena aina olisi edes mitään suurta tai mullistavaa. Jo pelkästään se, että ulkopuolinen asiantuntija vahvistaa omaa näkemystä tai tuo uusia näkökulmia siihen, mitä yrittäjä on jo pohtinut itsekseen, on koettu erittäin hedelmälliseksi, Posintran projektipäällikkö Minna Kajaste kuvaa hankkeella saatuja tuloksia.

Yhteistyöhön ollaan kummankin osapuolen taholta tyytyväisiä.
– On ollut valtavan hyödyllistä yrityksille, että ulkopuolinen kyselee ja pääsee kiinni yrittäjän ja työntekijöiden osaamiseen. Yhteistyö CareeriaPlussan kanssa on ollut alusta asti tosi joustavaa. Meillä on ollut säännölliset viikoittaiset tapaamiset, joissa olemme hyvin päässeet analysoimaan tuloksia. CareeriaPlus on kontaktoinut kaikki hankkeeseen osoittamamme yritykset, ja me olemme Posintrasta vielä soittaneet perään palautepuhelun. Yritykset ovat todella tyytyväisiä CareeriaPlussan Eija Lenkkerin tapaan toimia. Hän on yritysten mukaan ollut helposti lähestyttävä ja hyvin läsnä oman kattavan kokemuksensa kautta. Hanke on osoittanut jo lyhyenkin keskustelun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa erittäin hyödylliseksi ja uusia ideoita generoivaksi. Tämän tyyppiselle palvelulle on selvä tarve. Tämä on ollut rohkea, lyhyt pilottihanke, josta olemme saaneet niin hyviä tuloksia, että jatkamme tämän palvelutarpeen tutkimista. Jo nyt olemme pystyneet auttamaan kymmenkuntaa yritystä löytämään havaintoja omasta osaamisestaan ja kehitystarpeistaan. Aika mieletön juttu, Minna Kajaste hehkuttaa osaamiskartoitusyhteistyön tuloksia.

Hankkeessa on mukana kymmenkunta yritystä ja se jatkuu lokakuun 2020 loppuun saakka. Oikein nopea yritys voi vielä ehtiä mukaan hyödyntämään osaamiskartoitustyökalua.

Lisätietoa Yrityspooli-hankkeesta:
Posintra, projektipäällikkö Minna Kajaste, minna.kajaste@posintra.fi, puh. 050 528 0119
https://www.posintra.fi/hanke/yrityspooli/
CareeriaPlus Oy, johtaja Eija Lenkkeri, eija.lenkkeri@careeria.fi, puh. 040 776 8728