Osaavaa työvoimaa TäsmäKoulutuksella

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

Mitä TäsmäKoulutus on?

TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Koulutus

  • kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten
  • mahdollistaa ammatillisten tutkintojen osien tai koko tutkinnon suorittamisen
  • sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista ja työharjoittelua
  • kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

Työnantaja, palvelun tuottaja ja TE-hallinto osallistuvat TäsmäKoulutuksen suunnitteluun. Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen osallistuvat henkilöt ja perustelee valintansa.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä TE-hallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa onko kyseessä yleis- vai erityiskoulutus sekä yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.