Osaamiskartoitukset

Tiedätkö millaista osaamista organisaatiossasi on? CareeriaPlussan osaamiskartoituksen avulla kartoitat henkilöstösi osaamisen ja selvität osaamistarpeet.

CareeriaPlussan osaamiskartoituksen avulla saadaan selville tämän hetkinen osaaminen yrityksessä. Osaamiskartoituksessa kartoitettava tekee itsearvioinnin ja esimies antaa oman arvionsa kartoitettavan osaamisesta. Näitä arvioita verrataan yrityksen tavoitetasoon, jolloin saadaan selville kartoitettavan osaamistarpeet. Yrityksen henkilöstön osaamisen tavoitetaso määritellään visiotavoitteiden kautta.

Mitä osaamista yrityksessä tarvitaan viiden vuoden kuluttua? Tuloksien kautta saadaan selville koko organisaation osaamistarpeet. Osaamistarpeiden pohjalta suunnitellaan henkilöstölle osaamisenkehittämisensuunnitelma vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.  CareeriaPlussan osaamiskartoitus tehdään sähköisesti verkossa.

Osaamiskartoituksessa on n. 25 osaamiskohtaa, jotka sovitaan yhdessä yrityksen kanssa. Yritys antaa jokaiselle osaamiselle tavoitearvion 1-5 sen pohjalta, kuinka tärkeä osaamiskohta on yrityksen tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta. 

CareeriaPlus lähettää yritykseen linkin kartoitukseen ja yritys toimittaa linkin kartoitettaville sekä heidän esimiehilleen.

Osaamiskartoituksesta saadaan raportit koko henkilöstön, tiimin/vastuualueen, esimiehen ja yksilö tasoilla. Koko henkilöstön raporttia hyödynnetään henkilöstölle tarkoitettujen koulutusten suunnittelussa. Yksilöraportteja hyödynnetään laadittaessa henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia.

CareeriaPlus toimittaa raportit yritykselle sähköisesti tai muulla sovitulla tavalla.