Muutosturva - uudelleensijoittumisvalmennus muutostilanteisiin

Onko organisaatiosi muutostilanteessa, jossa henkilöstöä joudutaan vähentämään? Muutosturva auttaa irtisanottavia henkilöitä löytämään väylän kohti uutta työtä ja uraa.

Muutosturva on työnantajalle hyvä tapa kantaa vastuunsa työntekijästä myös työsuhteen päättyessä. 

Irtisanottavalle työntekijälle muutosturva antaa uravalmentajan tuen muutostilanteessa sekä välineitä ja taitoja uuden työn löytämiseksi.

Muutosturvan sisältö

Valmennuksessa osallistujalle etsitään väylä kohti uutta työtä. Osallistujat pääsevät tutustumaan eri koulutusaloihin oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Tämän johdosta muutosturvavalmennuksen sisältö vaihtelee eri osallistujilla. 

Careerian verkosto ja koulutustuntemus hyödyksi

Uuden työn etsimisessä hyödynnetään yritysverkostoa, rekrykoulutuksia ja ammatillisen koulutuksen osaamista.

Esimerkki Careerian muutosturvavalmennuksesta

Toteutus henkilökohtaisena valmennuksena.

Työsuhteen päättymisestä kohti uutta

I Osaaminen ja tavoitetyö
 • Tämsän päivän työmarkkinoille hakeutuminen ja työnhaun väylät
 • Osaamiseni ja vahvuuteni
 • Näin teen CV:n ja video-CV:n
 • Näin teen avoimen ja kohdennetun työhakemuksen
 • Henkilökohtaiset urakeskustelut työvaihtoehtojen selkeyttämiseksi

Uudelle uralle – Mikä soveltuu minulle?

II Uutta kohti
 • Oman osaamisen kehittämisen vaihtoehdot ja koulutusohjaus
 • CV:n ja työhakemuksen viimeistely
 • Sosiaalinen media työnhaussa ja verkostoitumisessa
 • Yrittäjyys vaihtoehtona 
 • Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen oman urasuunnitelman mukaan – Careerian opintotarjottimen hyödyntäminen

Mille alalle lähden? –Suunnitelma valmiiksi

III Liikkeelle

 • Työpaikkahaastattelussa toimiminen
 • Työnhaku valmentajan tukemana
 • Koulutukseen hakeutuminen
 • Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Henkilökohtaiset urakeskustelut
 • Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen oman urasuunnitelman mukaan – Careerian opintotarjottimen hyödyntäminen

Ota yhteyttä

Eija Lenkkeri

040 776 8728

Eija.Lenkkeri@careeria.fi