MuutosKoulutus

Hyvä työnantaja, MuutosKoulutuksella mahdollistat irtisanottujen tai lomautettujen työntekijöidesi osaamisen päivittämisen. MuutosKoulutus on ammatillista koulutusta ja se on kehitetty tilanteisiin, joissa työnantaja joutuu irtisanomaan henkilöstöään tuotannollis-taloudellisista syistä. 

MuutosKoulutuksen avulla irtisanotut henkilöt voivat päivittää ammatillista osaamistaan ja nopeuttaa uudelleen työllistymistä. Osallistuja oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa, ja löytää erilaisia vaihtoehtoja työllistyä. Hän kehittää työnhakutaitojaan ja laatii urasuunnitelman, jonka avulla etenee kohti uutta työtä uravalmentajan tukemana. 

Kenelle?

MuutosKoulutus on tarkoitettu uudelle uralle suuntautuville henkilöille.

Käytännössä

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti organisaatiokohtaisissa 15 henkilön ryhmissä. Koulutuksen kesto on vähintään 10 päivää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö sovitaan yhdessä työnantajan, TE-toimiston ja CareeriaPlus Oy:n kanssa. Sisällön suunnitellussa huomioidaan osallistujien olemassa oleva osaaminen, kehittämistarpeet ja työnantajan mahdolliset toiveet.

Hinta

MuutosKoulutus on osallistujalle maksuton.
Työnantajan maksuosuus on 20 % koulutuksen hinnasta.

Koulutuspaikat

Hakeminen

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joiden työnantaja on tehnyt sopimuksen Careeria Plus Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.