Lähtötason arviointipalvelu (Testipiste)

Lähtötason arviointipalvelua tarjotaan pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen (koordinaattori), Taitotalon ,  Eiran aikuislukion ja CareeriaPlus Oy:n toteuttamana palveluna. Lähtötason arviointi on Uudenmaan Ely-keskuksen hankkima palvelu.

Lähtötason arviointi toteutetaan Testipisteessä aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon testaukseen kehitetyllä yhtenäisellä toimintamallilla. Lähtötason arvioinnin tavoite on tuottaa tietoa asiakkaan osaamisesta, jotta hänelle voidaan laatia hänen tarpeitaan vastaava koulutussuunnitelma ja siten nopeuttaa sopivaan koulutukseen ohjaamista ja edistää työmarkkinoille pääsyä. TE-toimisto ohjaa asiakkaan lähtötason arviointiin, jossa hänelle annetaan sopiva koulutussuositus esim. perusnopeudella etenevä kotoutumiskoulutus.

Lisäksi Testipiste yhtenäistää ja kehittää kielitaidon arviointia tarjoamalla kotoutumiskoulutukseen suomen kielen opintojen välitestin ja lopputestin sekä tarjoamalla arviointikoulutusta suomi toisena kielenä -opettajille. 

Testipiste tuottaa maksullisia arviointikoulutuksia eri teemoista asiakkaan tarpeeseen.
Lue lisää arviointikoulutuksista.