Pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni koulutukseen osallistuva työllistyy tai pääsee ammatillisiin opintoihin koulutuksen aikana tai sen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on myös kehittää työelämässä tarvittavaa kielitaitoa.

TE-toimisto tekee opiskelijavalinnat koulutuksen kartoitusjaksolle. Kartoitusjakson jälkeen valinnat tekee valintaryhmä, johon kuuluu sekä TE-toimisto että palveluntuottaja.

Kartoitusjakson kesto on 10 päivää, jonka aikana arvioidaan suomen kielen taitotaso ja tehdään työllistymismahdollisuuksien arviointi ja työnhakua koskeva suunnitelma.

Koulutuksen kokonaiskesto määräytyy suomen kielen taitotason mukaan.

Koulutukset toteutetaan Porvoon toimipisteessä, Aleksanterinkatu 20.