Porvoon malli - maahanmuuttaja vahvuuksien kautta työhön

Porvoon malli on hanke, jossa kehitetään maahanmuuttajien työllistymisen ja ohjauksen malleja erityisesti puhdistuspalvelu-, kiinteistönhuolto-, hoiva- ja kaupan aloille. Lähtökohtana ovat maahanmuuttajan oma osallisuus, urahaaveet ja aktiivisuus työyhteisössä. Tavoitteenamme on luoda toimivia malleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Ohjaustyömme keskiössä ovat asiakkaan vahvuudet, osaaminen sekä mielenkiinnon kohteet.

Tuemme kotoutumista ja työelämässä etenemistä yhdessä paikallisten kummiyritysten kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä työpaikkojen kanssa ja tuemme henkilöstöä sekä hankkeen asiakasta perehdytyksessä. Hankkeeseen osallistuvat pääsevät kokeilemaan kielen opiskelua työn ohella mobiilioptimoidun palvelukielen oppimisalustan avulla.

 Rahoittajakumppanit - ESR Vipuvoimaa

 

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään työpaikoilla toteutettavia toimintamalleja, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten henkiköiden työllistymistä ja uralla etenemistä. Hankkeessa pilotoidaan norjalaiseen malliin pohjautuva, työllistymiseen tähtäävä ja vahvuuksiin perustuva osaamiskartoitus ja ohjausmetodi. Hankkeessa toteutetaan, yhteistyössä kummiyritysten kanssa, kokeiluja, joiden avulla luodaan perehdytyksen, valmennuksen ja työuran ohjauksen mallit sekä pilotoidaan työnteon ohella tapahtuvaa kielenopiskelua. Kehitettävät mallit otetaan käyttöön osana yritysten ja CareeriaPlussan toimintaa hankkeen päätyttyä.

Mitä tehdään? 

  1. Kootaan kummiyritykset, jotka mahdollistavat vahvuuspohjaisen osaamisen tunnustamisen ja ohjausmallien kehittämisen ja kokeilut.
  2. Toteutetaan maahanmuuttajaosallistujien haastattelut, työhön ohjaus ja tulevaisuuden suunnitelmat
  3. Otetaan käyttöön digitaalinen alusta, joka edistää palvelukielen (suomi/ruotsi) opiskelua työn ohessa.
  4. Kehitetään ja pilotoidaan vuorovaikutteinen, kaksisuuntainen kotouttamisen malli yhteistyössä kummiyritysten kanssa

Porvoon malli - esittely 

Tuotokset ja hyödyt

Hankkeessa on kehitetty, pilotoitu ja käyttöönotettu positiiviseen ohjauksen toimintamalli työpaikoille sekä valittu alusta suomen kielen ja palveluruotsin opiskeluun työn ohessa. Hankkeessa mukana olevat maahanmuuttajat ovat työllistyneet tai aloittaneet työllistymistä edistävän koulutuksen. He ovat löytäneet työllistymisratkaisun, joka tukee pitkäaikaisesti työllistymistä. Työpaikat ovat saaneet lisää työvoimaa, joka on perehdytetty ja joka kehittää osaamistaan. CareeriaPlussalla on toimivia palvelutuotteita käytössään.

 

Toteutusaika

1.4.2020-31.12.2021

Rahoittaja
ESR ja Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

Haluatko ilmoittautua mukaan?

Ota yhteyttä puhelimitse (ma-ti 12-16), laita meille sähköpostia tai varaa haastatteluaika Doodlessa: https://porvoonmalli.doodle.com/poll/m5g77efhtksrywh2 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Hannele Pesola
projektipäällikkö
p. 0400 360 615
hannele.pesola@careeria.fi